Liberalistene Trondheim valgprogram 2019

 

Innledning

Liberalistene er et parti som står for lavere skatter, avgifter og offentlige
inngrep.

Vårt hovedbudskap er: vi må få en slutt på sløsing av skattepenger.

Liberalistene vil være din vaktbikkje i kommunestyret, og vi skal lage bråk når
politikerne sløser med dine skattepenger.

Noen utvalgte punkter vi går til valg på:

 • Slå hardt ned på sløsing av skattepenger
 • Redusere ordførers lønn med 20%
 • Redusere varaordførers lønn med 20%
 • Redusere antall bystyremedlemmer til lovens minstekrav
 • Redusere lønninger til folkevalgte
 • Avskaffe kommunal bruk av drosjer for politikere og byråkrater
 • Fjerne ordninger med fratredelsesytelser, etterlønn, fallskjerm osv.
 • Sette tak på reiseregninger
 • Nedbetale kommunal gjeld
 • Motarbeide opptak av ny gjeld
 • Øke nedsalget av kommunale eiendommer
 • Redusere kommunal inntektskatt
 • Redusere kommunal eiendomsskatt
 • Redusere kommunal formueskatt
 • Selge kommunale navn
 • Innføre "grasrot"-andel på kulturvudsjettet

Salg av kommunale navn

Koteng Arena er et eksempel der eier har skaffet seg vesentlige inntekter
fra en kommersiell aktør ved å selge en navnrettighet. Trondheim Kommune kan
gjøre det samme. Det kan selges en rettighet til å bestemme navn på utvalgte
områder av kommunen.

Eksempler på navn som kan selges til kommersielle aktører:

 • Trondheim Torg
 • Trondheim Spektrum
 • Olavshallen
 • Marinen

Grasrot-andel (kultur og idrett)

Kultur og idrett er en berikelse for mange og har flere positive
ringvirkninger.

Vi vil at hoveddelen av midlene i kulturbudsjettet skal deles likt på
alle stemmeberettigede i kommunen, som så kan gi sin andel til en
eller flere organisasjoner i frivillighetsregisteret.

Med andre ord, man gir bort etter samme prinsippet som "grasrotandelen".

Vi vil la borgere fordele sin "grasrot"-andel til frivillige organisasjoner.

Valgprogram for  Trondheim og Trøndelag (PDF)

Valgprogram for Trondheim og Trøndelag (PDF)

Utfyllende nasjonalt kommunevalgprogram (PDF)

Utfyllende nasjonalt kommunevalgprogram (PDF)

Valgliste Trondheim

 1. Dag Vikan 1990 Lerkendal
 2. Linda Marie Leirvik 1997 Ila
 3. Arild Løvold Hegvik 1977 Lademoen
 4. Christina Jørgensen Solli 1986 Singsaker
 5. Nikolai Ubostad 1986 Midtbyen
 6. Fredrik Rochmann 1996 Singsaker
 7. Emmeli Elonora Nyman 1993 Utleira
 8. Vegard Bjerkli Bugge 1994 Nardo
 9. Erik Christoffer Bjørnstad 1997 Flatåsen
 10. Herman Engevold 1992 Øya
 11. Lars Solheim 1984 Ila
 12. Jomar Hegstad Tallaksen 1994 Møllenberg
 13. Bernt Olav Stene 1971 Huseby
 14. Frank Stefan Sundberg Solli 1986 Møllenberg
 15. Kim Nyquist 1988 Ranheim
 16. Sander Skjegstad 1999 Flatåsen
 17. Tor Bertil Stimo 1962 Sverresborg
 18. Henrik Senderud Storli 1997 Havstein
 19. Marius Åslund 1986 Møllenberg
 20. Sturla Wold 1972 Nidarvoll
 21. Tom Erik Flekstad 1981 Øya
 22. Robin Berg 1991 Bosberg
 23. Steffen Leiros 1986 Tyholt
 24. Marius Andersen 1998 Bosberg
 25. Kim Sagmyr 1978 Møllenberg
 26. Bendik Øvstedal 1995 Sjetnemarka
 27. Jens Even Berg Blomsøy 1988 Lade
 28. Randulf Johansen 1931 Tyholt
 29. Johan Daniel Irgens 1981 Midtbyen
 30. Anders Samstad Gylland 1982 Byåsen
 31. Emilie Ølnes Bjørdal 1993 Trondheim

Dag Vikan, 16. august 2019.

dag.vikan@liberalistene.org